Menu

Een blijvende oplossing..

voor een gezond klimaat!

Winning

Schelpen liggen in aangroeiende zeer dikke lagen/banken op de zeebodem.
De voorraad noorse stroomschelpen is oneindig, omdat elk jaar weekdieren volop nieuwe schelpen maken. Alleen al in de Waddenzee bedraagt de aanwas zo’n 200.000 kubieke meter per jaar.

Bij de winning wordt ervoor gezorgd dat het eco-systeem in tact blijft. In overleg met Rijkswaterstaat worden vooraf winplaatsen en hoeveelheden bepaald. Zo wordt ervoor gezorgd, dat er geen uitputting van de voorraad schelpen plaats vindt.

De schelpen worden per schip opgezogen en letterlijk opgevist uit de Noordzee, Waddenzee en Zeeuwse wateren. Aan boord worden ze al gezeefd en gewassen. Aan land worden ze nogmaals gezeefd en daarna gewassen met zoet water.

Over land worden de schelpen per bulkauto vervoerd en met behulp van lucht rechtstreeks in de kruipruimte geblazen.
Isoschelp® is qua winning en toepassing een natuurlijk, duurzaam en milieuvriendelijk product

© 2021 Isoschelp ®

Fuchsialaan 12, 4401 HV Yerseke

Tel: 0113-57 12 49 Fax: 0113-57 37 74

Email: info@isoschelp.nl