Menu

Een blijvende oplossing..

voor een gezond klimaat!

De basis voor gezond en energiezuinig wonen

Isoschelp® is isolerend, vochtwerend en waterkerend.

Wisselende grondwaterstanden en optrekkende kou vanuit de vloer beïnvloeden het wooncomfort en de duurzaamheid van een gebouw. In veel kruipruimtes ligt een laag zand, maar juist door de capillaire werking hiervan wordt vocht omhoog gezogen en wordt vochtige lucht de woning ingebracht.

Kou en vocht komt uit de bodem voort, waarna het condenseert tegen uw vloer, met Isoschelp® bodemisolatie ontstaat een schoon en zuiver pakket, wat geen vochtige lucht doorlaat zelfs niet als de schelpen gedeeltelijk in het water liggen.

Warmte-isolerend: een pakket Isoschelp® is zo'n 75 % stilstaande lucht.Volgens de Belgische regelgeving is een minimale R-waarde van 3.0 nodig, dit kan bereikt worden door, gerekend vanaf de grondwaterstand(indien van toepassing) een laag van 30 centimeter schelpen aan te brengen. Wilt u een hogere isolatiewaarde bereiken, dan kunt u kiezen voor een dikkere laag Isoschelpen. Boven Isoschelp® behoeft niet te worden geventileerd, dit komt omdat Isoschelpen voor 98 % uit kalk bestaan en zo'n droge (stilstaande) lucht maken dat de lucht die buiten heerst in de meeste gevallen vochtiger is.Schelpen zijn het enige isolatiemateriaal waarbij het mogelijk is de kruipruimte af te sluiten.

Energiebesparend, u kunt jaarlijks zo'n 190m³ gas besparen op uw stookkosten. Dit komt neer op € 116,--(prijspeil 2009) Deze besparing vermindert de uitstoot van CO² met 338 kilogram per jaar. Daarnaast leveren Isoschelpen meer comfort op in huis, wegens een gelijkmatiger temperatuur en een lagere luchtvochtigheid.

Voorkomt de vorming van zwam, schimmel, rotting,ongedierte etc.

Isoleert akoestisch, weert geluid,

Een pakket Isoschelpen sluit de bodem af en weert stank/gassen/radon en kent zelf geen radonemissie

© 2020 Isoschelp ®

Fuchsialaan 12, 4401 HV Yerseke

Tel: 0113-57 12 49 Fax: 0113-57 37 74

Email: info@isoschelp.nl